پرداخت ۳۶.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان

اعطاء ۳۶.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بیشترین تسهیلات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۹ از سوی بانک‌های ملی به مبلغ ۷.۱ هزار میلیارد ریال، صادرات به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال و ملت به مبلغ ۶.۷ هزار میلیارد ریال و پرداخت شده است.

منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌های پیش از مقطع آذر ماه ۱۳۹۷، تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان بوده است و از مقطع آذر ماه ۱۳۹۷ تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

 

اعطاء ۳۶.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان