رشد ۲۳ درصدی پرداخت وام قرض‌الحسنه بانک‌ها

ا بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در خرداد ۹۹ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۶۷۸۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۸ که ۱۶۰۹۶.۸ هزار میلیارد ریال بود ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به فروش اقساطی با ۲۵.۷ درصد و مشارکت مدنی با ۲۲.۸ درصد است.

به لحاظ عددی در پایان خرداد ماه سال جاری ۱۴۲۳.۶ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۸ که ۱۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۹۹ متفاوت بوده به نحوی که ۱۱.۴ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۳۱۹.۲ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل ۳۱۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۴۰.۲ درصد است که رقم آن ۱۱۲۴.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ۹۹ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۸ معادل ۱۱۵۰.۳ هزار میلیارد ریال بود.

۱۰.۵ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به تسهیلات جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۲۹۸.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان خردادماه ۹۹ به فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان خردادماه ۹۹ نشان می‌دهد که ۴.۷ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۱۵۴.۹ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۱۲۲ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان خرداد ماه سال جاری ۴۷.۲ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۵۵۴.۸ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به میزان ۱۵۷۲.۷ هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۲.۸ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان خرداد ۹۹ به میزان ۴۲۰.۶ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۸.۹ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد ۹۹ به میزان ۹۴۹.۵ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۲۹.۳ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۱۳۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

 

 ایبِنا