اعتراض رسمی ایران به اقدام ترکیه برای ثبت جهانی «خوشنویسی اسلامی»

محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور، در واکنش به حواشی اخیر اقدام ترکیه برای ثبت جهانی خوشنویسی اسلامی، گفت: همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود، برای سال ٢٠٢٠ پرونده‌ای با عنوان خوشنویسی از سوی ترکیه مطرح نبود؛ اما بنا بر اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده‌ای را با عنوان «خوشنویسی اسلامی» برای سال ٢٠٢١ به یونسکو ارائه داده که این امر مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.

او افزود: همان طور که قبلاً نیز اعلام شد، هر کشوری می‌تواند میراث‌فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خود را ثبت کند، اما صفت «اسلامی» در واقع به گستره‌ای بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ٢٠٠٣ حراست از میراث فرهنگی ناملموس است.

طالبیان بیان کرد: عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت «اسلامی» است که این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفته است. صفت اسلامی نمی‌تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آن‌که منشأ خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست.

او تأکید و یادآوری کرد: ایران نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده خوشنویسی خود را در چارچوب فهرست اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو ارسال کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: ثبت خوشنویسی از سوی کشور‌های مختلف قبلاً نیز صورت گرفته است؛ مثلاً چین خوشنویسی چینی را در سال ٢٠٠٩ ثبت کرده و کشور‌های عربی نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده‌ای را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال کرده‌اند. چرا که طبق مفاد کنوانسیون مذکور، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد نمی‌کند، اما اعتراض ما به پرونده «خوشنویسی اسلامی» ایرادی فنی است؛ به این معنا که صفت اسلامی اشاره به گستره‌ای بیش از محدوده ترکیه دارد و ترکیه نمی‌تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی این کشور بهره ببرد.

باشگاه خبرنگاران جوان