رئیس سازمان امور دانشجویان:
لزوم برنامه ریزی بلند مدت مراکز مشاوره دانشگاه ها به دلیل کرونا

مجتبی صدیقی در سی و یکمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌ها که به شکل مجازی با حضور نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، علم معاون دانشجویان داخل و صادقی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز مشاوره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از خدمات مدیران و کارکنان این مراکز در ایام کرونا قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه آثار روحی و روانی بیماری کرونا و شیوع ویروس کرونا در جامعه کمتر از آثار جسمانی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن برای افراد نیست گفت: مراکز مشاوره از نخستین روزهای ورود این ویروس به کشور با دانشجویان در ارتباط بوده و به آنان مشاوره تلفنی و اینترنتی ارائه کردند.

صدیقی از برگزاری دو کمپین «ترم کرونایی» و «در خانه بمانیم» به عنوان دو اقدام شاخص توسط مراکز مشاوره یاد کرد که در حفظ و ارتقای روحیه نشاط در بین دانشجویان بسیار موثر بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن تاکید بر تداوم و استمرار خدمات و اقدامات مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در مقابله با ویروس کرونا گفت: زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاه‌ها که در دوران اخیر ایجاد شده می تواند توسط مراکز مشاوره برای آموزش های مجازی، مشاوره و برگزاری کارگاه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با قدردانی از خدمات کانون های دانشجویی همیار سلامت روان بر استفاده بهینه از این سرمایه اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید با جلب نظرات مدیران، متخصصان و دانشجویان فعال در حوزه مشاوره به باز آفرینی شیوه های مشاوره و ارائه روش های جدید و خلاق اقدام کنیم.

صدیقی با اشاره اینکه هنوز شیوه ثبت نام دانشجویان در نیم سال تحصیلی آینده جمع بندی نشده، بر پیش بینی روش های مناسب برای تدوین کارنامه سلامت همه دانشجویان اعم از ورودی جدید و دانشجویان شاغل به تحصیل توسط مراکز مشاوره تاکید کرد.

در پایان این گردهمایی از مراکز مشاوره برتر و فعال دانشگاه ها در یک سال گذشته تجلیل شد.

مهر