هدفگذاری برای احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی

ابه گزارش روز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴۵ هزار و ۶۷۶ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با حدود ۹۲۱ هزار و ۷۴۰ نفر اشتغال مستقر است که از این تعداد ۳۵ هزار و ۸۳۴ واحد فعال و ۹ هزار و ۸۳۲ واحد دیگر با اشتغال ۱۶۸ هزار نفر (معادل ۱۸ درصد) غیرفعال هستند.

وضعیت واحدهای فعال به تفکیک بهره‌وری شامل ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد (۴۰ درصد)، ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد (۲۶ درصد) و ۱۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت بالای ۷۰ درصد (۳۴ درصد) است.

کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختلاف شرکاء، تامین مواد اولیه و نقصان ماشین‌آلات از جمله مشکلات واحدهای صنعتی غیرفعال است که بر اساس دستور رییس جمهوری یکی از برنامه‌ها و اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹، فعال‌سازی واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.

تحقق ۱۰۸ درصدی برنامه در سال ۹۸

در این راستا برنامه سال ۹۸ احیای یک‌هزار و ۳۳۴ واحد غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بود که با احیای یک‌هزار و ۴۴۴ واحد، از هدف‌گذاری تعین شده جلوتر رفت و میزان تحقق این برنامه ۱۰۸ درصدی بوده است.

بهترین عملکرد استانی در حوزه احیای واحدها مربوط به استان‌های تهران، آذربایجان‌غربی و خوزستان بوده است.

 

 ایرنا