پرنده‌هایی که با ورود به موتور هواپیماها، ایمنی پروازهای مهرآباد را به خطر انداخته اند
پرنده‌هایی که با ورود به موتور هواپیماها، ایمنی پروازهای مهرآباد را به خطر انداخته اند

بارها این مشکل از کن نیوز مورد نقد قرار گرفته است اما تمهیدات لازم برای این پتانسیل خطر در فرودگاه مهرآباد اندیشیده نشده است.

ورود این پرندگان به موتور هواپیما در زمان حیاتی تیک‌آف، می‌تواند منجر به شرایط اضطراری و حتی خدایی ناکرده سانحه‌ای غمبار گردد.