باخ: لغو المپیک آسان‌تر از تعویق آن بود

اتوماس باخ افزود: عزم و اراده کمیته بین‌المللی المپیک برای برگزاری بازی‌های توکیو تعویق آن بمدت یکسال بود. با توجه به بحران جدی همه‌گیری کرونا در کشورهای مختلف بر اتحاد و همبستگی بیشتر و نزدیک‌تر جوامع تاکید می‌شود.

رییس کمیته بین‌المللی المپیک بهبود نقشه راه اصلی و برنامه‌ریزی‌ها برای ارائه خدمات در تسهیل ورود و اسکان شرکت‌کنندگان را ضروری عنوان کرد.

پیشتر در نظرسنجی‌های عمومی از شهروندان ژاپنی، تمایل به برگزار نشدن بازی‌های المپیک توکیو و نگرانی از شیوع بیشتر بیماری کرونا عنوان شده بود.

بازی‌های المپیک توکیو به دلیل گسترش کرونا یک سال به تعویق افتاد و قرار است مرداد سال آینده در توکیو برگزار شود.

 

 ایرنا