حقوق رستمی پس از کسر ١٠ درصد واریز شد

یکی از حواشی اخیر رشته وزنه‌برداری پرداخت نشدن حقوق رستمی از سوی فدراسیون وزنه‌برداری بود.

مبلغی که به شکل بورسیه ورزشی از سوی IOC به صورت دلاری به کمیته ملی المپیک داده شده و قرار بود معادل این پول پس از واریز به حساب فدراسیون وزنه‌برداری، توسط این فدراسیون در اختیار کیانوش رستمی قرار بگیرد.

پس از حواشی چند روز اخیر و صحبت‌های علی مرادی و رستمی علیه یکدیگر، در نهایت امروز مبلغ ۴۴ میلیون تومان به حساب رستمی واریز شد، اما این مبلغ پس از کسر ١٠ درصد به حساب این وزنه‌بردار واریز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان