ابلاغ بخشنامه اعمال قفل سیستمی برای ۹۰ ردیف محموله‌های صادراتی
ابلاغ بخشنامه اعمال قفل سیستمی برای ۹۰ ردیف محموله‌های صادراتی

 دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود : این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه‌های ورود موقت پردازش (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) و اظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است.

لطیفی گفت: این 90 ردیف تعرفه بعضا شامل ، شیر خشک اطفال، شیرخشک صنعتی، کره بسته بندی در بسته‌های 500 گرمی، آرد گندم، کاه وپوست غلات، روغن خام، انواع مارگارین، پالم، کنجاله‌ها و سایر آخال‌های جامد،خوراک آماده آبزیان و مواد نباتی و تفاله‌های نباتی هستند.

 

 ایلنا