لاری اعلام کرد
افزیش تعداد استانهای در وضعیت هشدار کرونایی

سیما سادات لاری گفت: استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی افزود: همچنین استان‌های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، زنجان، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت از مردم درخواست کرد ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی را نیز رعایت کنند.

همچنین وزیر بهداشت نیز امروز عنوان کرد که مردم استفاده از ماسک را در پیشگیری از کرونا جدی بگیرید چراکه استفاده از ماسک، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، می‌تواند بیش از ۸۰ درصد ما را در پیشگیری از بیماری موفق کند.

نمکی عنوان کرد که بارها به مردم گفتم که عادی انگاری شرایط کنونی و اینکه فکر کنیم ویروس کرونا تمام شده، یکی از خطرناک‌ترین اندیشه‌هایی است که ممکن است ما را گرفتار کند.

مهر