واگذاری 16 شرکت به تأمین اجتماعی از طریق بورس

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌در این دیدار موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

وی افزود: رئیس سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد که طی روزهای آتی سه مدل افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هیأت دولت ارائه خواهد داد تا به تصویب برسد.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در این جلسه من بر این نکته تأکید داشتم که برای این منظور از نمایندگان کارگران نیز دعوت به عمل آید و نظرات آنها خواسته شود تا این متناسب‌سازی به نحو بهتری انجام شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: دولت بنا دارد تا 16 شرکت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب بورس به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.

فارس