افزایش ۲۳.۵ میلیون تنی ظرفیت اسمی استخراج از معادن

 

به گزارش جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال تعداد ۵۷۵ معدن با میزان استخراج اسمی ۲۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تن و اشتغال چهار هزار و ۷۵۶ نفر پروانه بهره‌برداری اخذ کردند.

سال ۹۷ نیز شمار ۶۴۸ معدن با میزان استخراج اسمی ۲۷ میلیون و ۴۱۳.۸ هزار تن و اشتغال پنج هزار و ۲۰۹ نفر پروانه بهره برداری دریافت کرده بودند.

مقایسه آمار سال ۹۸ نسبت به ۹۷ گویای افت ۱۱.۳ درصدی در ارتباط با تعداد معادن، کاهش ۱۴ درصدی از لحاظ میزان استخراج اسمی و افت ۸.۷ درصدی اشتغال را نشان می‌دهد.

آمارهای منتشر شده وزارتخانه مزبور نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته شمار معادن فعال کشور بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ معدن بوده که بطور متوسط سالیانه افزون بر ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می‌شود.

بررسی آمار پروانه‌های صادره بهره‌برداری در سال گذشته گویای آن است که استان خراسان رضوی با ۵۷ معدن نزدیک به سهم ۱۰ درصدی از کل معادن را به خود اختصاص داد، بیشترین میزان استخراج اسمی هم در این ارزیابی مربوط به استان خوزستان با دومیلیون و ۷۸۵.۵ هزار تن و بیشترین میزان اشتغال هم از آن خراسان رضوی با ۴۵۹ نفر ثبت شد.

ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی با کشف ۶۸ نوع ماده در جایگاه دهم دنیا جای گرفته و از نظر ذخایر شناسایی شده با حدود ۶۰ میلیارد تن که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.

سال ۹۷ هم بیشترین تعداد معادن دریافت کننده پروانه بهره برداری مربوط به استان خراسان رضوی با ۵۸ معدن، از نظر میزان استخراج رسمی نیز رقم چهار میلیون و ۳۹۶.۵ هزار تن مربوط به استان خوزستان و از لحاظ تعداد اشتغال هم خراسان جنوبی با ۵۲۸ نفر بیشترین سهم را داشت.

 پارسال میزان استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور به بیش از ۴۱۰ میلیون تن رسید و پیش بینی شده امسال ۲۵ درصد این رقم افزایش یابد.

 

 ایرنا