حسين عسكری عضو هيأت مديره بانك صنعت و معدن خبر داد؛
آخرين اقدامات اين بانك در حمايت از توليد محصولات مرتبط با مهار شيوع ويروس كرونا

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، وي از تسريع در پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي داراي محصولات مرتبط با مهار شيوع ويروس كرونا از همان مراحل ابتدايي اطلاع از ورود اين ويروس به كشور خبر داد و افزود: چندين فقره تسهيلات به 22 شركت فعال در توليد محصولات مرتبط با مهار شيوع ويروس كرونا در 11 استان كشور به مبلغ 4 هزار و 607 ميليارد ريال پرداخت شده است.
حسين عسكري بيان داشت: بخشش جرايم مازاد بر نرخ سود قرارداد متعلقه طي سه ماه اسفند 98 و فروردين و ارديبهشت 99 و يا انتقال اقساط اين سه ماه به انتهاي دوره بازپرداخت نيز اقدام ديگر اين بانك در حمايت از بخش توليد و صنعت كشور بوده است.
وي خاطرنشان كرد: بخشش جرايم صرفاً به تسهيلاتي تعلق ميگيرد كه بدهي آنها در تاريخ 98/11/30 در طبقه جاري قرار داشته و مشتري بدهي سررسيد شده خود را حداكثر تا پايان خرداد سال 99 تسويه نمايد و جرايم متعلقه پيش از 98/12/1 و پس از 99/2/31 مشمول بخشودگي نبوده و پرداخت آن در تعهد مشتري مي باشد.
عضو هيأت مديره بانك صنعت و معدن تصريح كرد: امهال تسهيلات قرض الحسنه به مدت 2 ماه مساعدت ديگري بود كه براي حل مشكلات توليدكنندگان متضرر از شيوع اين ويروس در نظر گرفته شد و در تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي، حداكثر بخشودگي قابل اعمال معادل جرايم متعلقه مازاد بر نرخ 18 درصد اعلام گرديد.
اين مدير ارشد بانكي عنوان داشت: پرداخت تسهيلات قرض الحسنه 10 ميليون ريالي به اشخاص حقيقي معرفي شده از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي (جمعاً حدود 20 ميليارد ريال) در زمان شيوع ويروس كرونا، خدمت ديگري از بانك صنعت و معدن بوده است.
وي در مورد ساير اقدامات اين بانك كه به منظور رفاه حال مشتريان و براي كمك به قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا صورت گرفت، اظهار داشت: افزايش سقف برداشت وجه نقد و تراكنش هاي ريالي روزانه كارت به كارت، همراه بانك و اينترنت بانك، تمديد انقضاي كارت هاي عابر بانك و ضد عفوني كردن مداوم شعب و ساختمان ها، توزيع ماسك، دستكش و الكل، شيفت بندي و رصد و كنترل وضعيت كاركنان بيمار و افراد مشكوك به ابتلا به بيماري و فاصله گذاری مناسب اقدامات ديگري بود كه بر مبناي پروتكل هاي شبكه بانكي و وزارت بهداشت و درمان در بانك صنعت و معدن به انجام رسيد.