تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد

تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد

 آن‌ها از دو روز گذشته هر دلار آمریکا را با قیمت ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان فروختند. این روز‌ها وخامت بازار ارز به دلار نیمایی هم کشیده. با اینکه هفته پیش دلار در بازار نیما تا حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده بود، اما با بالا گرفتن تب دلار، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار نیما بودیم. دلار نیما‌یی هم به محدوده ۱۷ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده و در فاصله کمی از قیمت تابلو صرافی‌ها قرار گرفته است.
                                              تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد
دلار هفته گذشته از مرز ۱۸ هزار تومان گذشت و حالا تا ۱۸ هزار و ۲۰۰ تا  ۱۸۵۵۰ تومان، پیش‌روی کرده است. روند صعودی دلار تقریبا از اواسط هفته گذشته شروع شد. یعنی درست زمانی که صرافی‌ها تلاش داشتند با فروش دلار در کانال ۱۶ هزار تومانی، دلال‌ها را وادار به کاهش قیمت کنند. این اتفاق تا حدودی افتاد و دوشنبه هفته پیش دلار بازار آزاد با کمی عقب‌نشینی از ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان ابتدای هفته گذشته به ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بازگشت. از آن روز فعالان بازار آزاد هر روز قیمت دلار را بالاتر بردند. تا اینکه روز چهارشنبه برای اولین بار از مهرماه ۹۷ شاهد ورود دلار به کانال ۱۸ هزار تومان باشیم. هرچند در این روز گمانی‌زنی‌ها از بازگشت قیمت دلار حکایت داشت، ولی در این هفته شرایط طور دیگری رقم خورد. شنبه اول هفته دلار با کمی عقب‌نشینی به کانال ۱۷ هزار تومان بازگشت و ۱۷ هزار و ۹۶۰ تومان قیمت خورد. شنبه و یکشنبه قیمت دلار به روند صعودی بازگشت و بعد از ثبت قیمت ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان در روز یکشنبه، حالا در محدوده ۱۸ هزار و ۲۵۰ تا  ۱۸۵۵۰ تومان قرار دارد.
                                           تغییرات قیمت دلار صرافی‌ها
صرافی‌ها دو هفته پیش تمام تلاش خود را برای نجات بازار ارز به کار گرفتند. آن‌ها نیمه دوم خرداد را با فروش دلار در محدوده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کردند تا دلار بعد از مدت‌ها دوباره به کانال ۱۶ هزار تومان برگردد، ولی تلاششان بی‌نتیجه ماند. چهارشنبه هفته گذشته همزمان با صعود دلار آزاد به مرز ۱۸ هزار تومان، آن‌ها نرخ‌هایشان را ۳۵۰ تومان بالا بردند و به ۱۷ هزار و ۲۵۰ تومان رساندن، اما جهش اصلی در روز پنجشنبه اتفاق افتاد. تابلو صرافی‌ها در یک روز ۵۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد و نرخ ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان را برای دلار نمایش داد. این نرخ تا دیروز در بازار رسمی ثابت مانده بود تا اینکه امروز در موج سوم افزایش قیمت دلار، صرافی‌ها قیمت فروش را به ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان رساندند تا افزایش قیمت هزار تومانی در کمتر از یک هفته در کارنامه فعالیت بازار رسمی ارز ثبت شود.
                                            تغییرات قیمت دلار نیمایی
قیمت دلار در سامانه سنا به ۱۷ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده که تقریبا نزدیک به دلار صرافی‌هاست. هفته گذشته دلار نیمایی تا محدوده ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان عقب نشینی کرده بود و سیر صعودی آن از دوشنبه هفته پیش همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شروع شد. در این روز بود که دلار نیمایی به کانال ۱۷ هزار تومان برگشت و فردای آن روز به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. پنجشنبه هم در ادامه روند صعودی تا ۱۷ هزار و ۲۸۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
 فرارو