دبیر کمیته پیگیری و پیاده سازی خیابان کامل مطرح کرد؛
جان باختن بانوی رکاب‌زن، زنگ خطر مدیریت شهری در آرام سازی معابر

افشین خضرلو مقدم دبیر کمیته پیگیری و پیاده سازی خیابان کامل در واکنش به جان باختن بانوی رکاب زن در تصادف با وسیله نقلیه گفت: در مدل‌های TOD باید به این نکته اشاره کنم که امتیاز دوچرخه از ۱۰۰ فقط ۵ امتیاز است و این به معنی هیچ است.

دبیر کمیته پیگیری و پیاده سازی خیابان کامل افزود: در بحث خیابان کامل، ۹۵ امتیاز به پیاده‌راه و تراکم داده می‌شود و ما در بحث خیابان کامل به دنبال آرام سازی معابر هستیم.

خضرلو با تأکید بر اینکه کمیته TOD با ایجاد مسیر دوچرخه در هر معبری مخالف است، گفت: در قانون TOD آمده است تا در خیابانی ۸ اصل آرام سازی رعایت نشود، نمی‌توان مسیر دوچرخه ایجاد کرد و این تصور که ما در هر خیابانی بیاییم با یک رنگ سبز قسمتی از معبر را به عنوان مسیر دوچرخه معرفی کنیم، غلط است.

او تصریح کرد: شرط اول برای ایجاد مسیر دوچرخه ایجاد اختلاف سرعت بین مسیر دوچرخه با خط عبوری کنار آن است و باید به این موضوع اشاره کنم با این شکل مسیر احداث دوچرخه در معابر پایتخت مخالف هستم.

دبیر کمیته پیگیری و پیاده سازی خیابان کامل با اشاره به اینکه حادثه جان باختن بانوی رکاب زن می‌تواند تجربه‌ای برای TOD باشد، گفت: آرام سازی معبر و سپس ایجاد مسیر دوچرخه تجربه‌ای است که کشورهای دنبال کننده TOD به دنبال آن هستند.

خضرلو با تأکید بر اینکه در بخش شهرسازی نیز تا زمانی که خیابان آرام نشود مسیر دوچرخه کشیده نمی‌شود، بیان کرد: اگر از من بپرسید که آیا معابر پایتخت برای مسیر دوچرخه آرام شده‌اند جواب من منفی است.

باشگاه خبرنگاران جوان