کفاشیان: ورود ارکان قضایی به اتفاقات فدراسیون قانونی است

«علی کفاشیان» شنبه شب در گفت‌وگویی، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال، نهاد عمومی غیر دولتی است و وابستگی آن به دولت وجود دارد.

وی افزود: به همین دلیل، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس این حق را برای خودشان قائل هستند که به مسائل مختلف در فدراسیون فوتبال ورود پیدا کنند. بهتر است قبل از ورود آنها به مباحث فدراسیون فوتبال، شفاف‌سازی کنیم و این شفافیت می‌تواند کمک کند تا آنها کارشان را بهتر پیش ببرند و مطلع شوند.

کفاشیان گفت: بسیاری از از مواردی که الان در سازمان بازرسی پیگیری می‌کنند از روی مطالب رسانه‌هاست و قبل از آن فردی سراغ این مسائل را نمی‌گیرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: ساختار فعلی فدراسیون فوتبال به گونه‌ای است که ارکان قضایی می‌تواند به اتفاقات داخل فدراسیون ورود پیدا کند و این کار قانونی است.

 

 ایرنا