ورود «معارف انقلاب اسلامی» به لیست کتابهای درسی

حسن ملکی در اولین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه به تبیین اهم برنامه‌های این سازمان پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم این سازمان را در یک جمله تعریف کنیم همان عبارت رهبر معظم انقلاب درباره سازمان را بیان می کنم؛ ایشان فرمودند که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، قلب آموزش و پرورش است.

وی افزود: این بیان را برای معرفی سازمان تعریف رسا و حکیمانه‌ای می دانم زیرا تهیه مواد و رسانه‌های آموزشی، محور فعالیتهاست. اگر معلم تربیت می‌کنیم و فضای آموزشی می‌سازیم برای اجرای خوب برنامه درسی است و اگر در فکر اقتصاد و بودجه ریزی هستیم برای همین منظور است که آموزش بدرستی انجام شود.

 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه ماموریت اصلی امسال سازمان که با انتصاب بنده محور قرار گرفته عملیاتی کردن اسناد تحولی است گفت: اسناد تحولی به مثابه یک چتر فکری، فلسفی علمی تلقی می شود و باید فعالیتهای بعدی را زیر این چتر اجرا کنیم. لازم است برنامه‌هایی که طراحی می‌شوند ما را به عملیاتی شدن اسناد تحولی نزدیک کنند. سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی دو سندی هستند که مبنای کار ما در تولید برنامه درسی در فضای تحولی سازمان هستند.

ملکی با بیان اینکه ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری در برنامه درسی ملی به طور مشخص ذکر شده است گفت: فعالیت‌های ما در محور این ۱۱ حوزه یادگیری شکل می‌گیرد. حکمت و معارف اسلامی، قرآن و عربی، علوم انسانی، ریاضیات، علوم تجربی، زبانهای خارجی، زبان و ادبیات فارسی، سلامت و تربیت بدنی فرهنگ و هنر کاروفناوری و آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده از جمله این ۱۱ حوزه یادگیری هستند.

 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: معتقدیم اگر بتوانیم مطابق سندتحول و برنامه درسی ملی حرکت کنیم باید برنامه درسی ما پنج ویژگی اساسی و کلان داشته باشد؛ یک مورد مومن پروری است. ویژگی دوم عالم و آگاه پروری و ویژگی سوم متفکر پروری است و یعنی دانش آموزان از بعد تفکر و عقلانیت پیشرفت کنند. ویژگی چهارم اخلاق محوری است که در هر دوره و پایه تحصیلی و در هر درسی ظهور و بروز متناسب با درس را خواهد داشت و ویژگی پنجم عامل محوری است، یعنی کسانی تربیت شوند که اهل عمل هم باشند. ما افراد عالمی داریم که اهل عمل نیستند و این یک آسیب هم می‌تواند تلقی شود.

وی با بیان اینکه هر ۱۱ حوزه یادگیری باید پنج محور یادشده را مطابق فرمولی در شش ساحت تربیتی به همدیگر ارتباط داده و برنامه درسی را طراحی کنند گفت: معتقدیم اگر هر حوزه یادگیری بتواند برنامه درسی خود را بر این مبنا طراحی کند یکی از مراحل اصلی تحول در حیطه نرم افزاری رخ داده است. اگر مواد آموزشی و رسانه‌های یادگیری که وارد مدارس می‌شوند بر پایه برنامه درسی عالمانه، آگاهانه، درست و منطقی طراحی نشوند کارایی لازم را نخواهند داشت. در مرحله بعدی باید وارد تولید مواد آموزشی و رسانه‌های آموزشی بشویم.

وی با بیان اینکه به دنبال بسته یادگیری هستیم و نه کتاب درسی تنها، گفت: بسته یادگیری مجموعه‌ای از مواد و رسانههای آموزشی همراه با روشهای مورد نیاز در هر درس خاص است که بر مبنای اهداف یادگیری و به طور یکپارچه طراحی شده باشد. کتاب کار دانش آموز، راهنمای معلم، فیلم آموزشی، نشریه آموزشی به عنوان حامی و پشتیبان و سایر موارد در بسته یادگیری قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه باید از کتاب درسی محوری به سمت بسته یادگیری حرکت کنیم و مبنای کار، استانداردهای برنامه درسی خواهد بود که در مرحله اول کار، در دست طراحی است گفت: اگر استانداردها بدرستی طراحی شود زمینه برای تولید بسته یادگیری کارآمد فراهم می‌شود.

 

ملکی درباره زمان اجرای بسته‌های یادگیری نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای اجرای آزمایشی بسته‌های یادگیری آماده خواهیم بود که شامل همه بسته های یادگیری نخواهدبود. حدی از بسته‌ها آماده می‌شود و به صورت آزمایشی در تعدادی مدارس مورد تدریس قرار خواهند گرفت. اگر از ابتدا سراسری اجرا شود از بعد برنامه درسی مطلوب نیست و باید اقدامات لازم را در این مسیر انجام دهیم.

وی مرحله بعدی را مرحله تولید مواد آموزشی بر مبنای استانداردها دانست و گفت: کار طراحی دوره‌های تحصیلی نیز باید موازی با این کار انجام شود. اهداف دوره‌های تحصیلی به تصویب رسیده و به بخش‌های مختلف آموزش و پرورش ا

به گزارش ایسنا، حسن ملکی در اولین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه به تبیین اهم برنامه‌های این سازمان پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم این سازمان را در یک جمله تعریف کنیم همان عبارت رهبر معظم انقلاب درباره سازمان را بیان می کنم؛ ایشان فرمودند که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، قلب آموزش و پرورش است.

وی افزود: این بیان را برای معرفی سازمان تعریف رسا و حکیمانه‌ای می دانم زیرا تهیه مواد و رسانه‌های آموزشی، محور فعالیتهاست. اگر معلم تربیت می‌کنیم و فضای آموزشی می‌سازیم برای اجرای خوب برنامه درسی است و اگر در فکر اقتصاد و بودجه ریزی هستیم برای همین منظور است که آموزش بدرستی انجام شود.

 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه ماموریت اصلی امسال سازمان که با انتصاب بنده محور قرار گرفته عملیاتی کردن اسناد تحولی است گفت: اسناد تحولی به مثابه یک چتر فکری، فلسفی علمی تلقی می شود و باید فعالیتهای بعدی را زیر این چتر اجرا کنیم. لازم است برنامه‌هایی که طراحی می‌شوند ما را به عملیاتی شدن اسناد تحولی نزدیک کنند. سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی دو سندی هستند که مبنای کار ما در تولید برنامه درسی در فضای تحولی سازمان هستند.

ملکی با بیان اینکه ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری در برنامه درسی ملی به طور مشخص ذکر شده است گفت: فعالیت‌های ما در محور این ۱۱ حوزه یادگیری شکل می‌گیرد. حکمت و معارف اسلامی، قرآن و عربی، علوم انسانی، ریاضیات، علوم تجربی، زبانهای خارجی، زبان و ادبیات فارسی، سلامت و تربیت بدنی فرهنگ و هنر کاروفناوری و آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده از جمله این ۱۱ حوزه یادگیری هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: معتقدیم اگر بتوانیم مطابق سندتحول و برنامه درسی ملی حرکت کنیم باید برنامه درسی ما پنج ویژگی اساسی و کلان داشته باشد؛ یک مورد مومن پروری است. ویژگی دوم عالم و آگاه پروری و ویژگی سوم متفکر پروری است و یعنی دانش آموزان از بعد تفکر و عقلانیت پیشرفت کنند. ویژگی چهارم اخلاق محوری است که در هر دوره و پایه تحصیلی و در هر درسی ظهور و بروز متناسب با درس را خواهد داشت و ویژگی پنجم عامل محوری است، یعنی کسانی تربیت شوند که اهل عمل هم باشند. ما افراد عالمی داریم که اهل عمل نیستند و این یک آسیب هم می‌تواند تلقی شود.

وی با بیان اینکه هر ۱۱ حوزه یادگیری باید پنج محور یادشده را مطابق فرمولی در شش ساحت تربیتی به همدیگر ارتباط داده و برنامه درسی را طراحی کنند گفت: معتقدیم اگر هر حوزه یادگیری بتواند برنامه درسی خود را بر این مبنا طراحی کند یکی از مراحل اصلی تحول در حیطه نرم افزاری رخ داده است. اگر مواد آموزشی و رسانه‌های یادگیری که وارد مدارس می‌شوند بر پایه برنامه درسی عالمانه، آگاهانه، درست و منطقی طراحی نشوند کارایی لازم را نخواهند داشت. در مرحله بعدی باید وارد تولید مواد آموزشی و رسانه‌های آموزشی بشویم.

وی با بیان اینکه به دنبال بسته یادگیری هستیم و نه کتاب درسی تنها، گفت: بسته یادگیری مجموعه‌ای از مواد و رسانههای آموزشی همراه با روشهای مورد نیاز در هر درس خاص است که بر مبنای اهداف یادگیری و به طور یکپارچه طراحی شده باشد. کتاب کار دانش آموز، راهنمای معلم، فیلم آموزشی، نشریه آموزشی به عنوان حامی و پشتیبان و سایر موارد در بسته یادگیری قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه باید از کتاب درسی محوری به سمت بسته یادگیری حرکت کنیم و مبنای کار، استانداردهای برنامه درسی خواهد بود که در مرحله اول کار، در دست طراحی است گفت: اگر استانداردها بدرستی طراحی شود زمینه برای تولید بسته یادگیری کارآمد فراهم می‌شود.

ملکی درباره زمان اجرای بسته‌های یادگیری نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای اجرای آزمایشی بسته‌های یادگیری آماده خواهیم بود که شامل همه بسته های یادگیری نخواهدبود. حدی از بسته‌ها آماده می‌شود و به صورت آزمایشی در تعدادی مدارس مورد تدریس قرار خواهند گرفت. اگر از ابتدا سراسری اجرا شود از بعد برنامه درسی مطلوب نیست و باید اقدامات لازم را در این مسیر انجام دهیم.

وی مرحله بعدی را مرحله تولید مواد آموزشی بر مبنای استانداردها دانست و گفت: کار طراحی دوره‌های تحصیلی نیز باید موازی با این کار انجام شود. اهداف دوره‌های تحصیلی به تصویب رسیده و به بخش‌های مختلف آموزش و پرورش ابلاغ شده است. اگر بخواهیم اهداف را عملیاتی کنیم راهی جز طراحی دوره‌های تحصیلی نداریم.

وی افزود: هدف های دوره، ساختار دوره، عناوین درسی، مختصات معلم آن دوره، فضای آموزشی، ویژگی های زمان به عنوان عنصر تربیت و سایر عناصر در طراحی دوره‌های تحصیلی مورد توجه اند. چندکارگروه دوره ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و کاردانش در حال طراحی دوره هستند و برای آنکه انسجام لازم را داشته باشند یک شورای راهبری امور را هماهنگ کرده و جهت می‌دهد.

ورود معارف انقلاب اسلامی به کتب درسی از مهر سال آینده

وی همچنین از ورود معارف انقلاب اسلامی به کتب درسی از مهر سال آینده خبر داد و گفت: برای مهر ماه یک کار باارزشی را انجام دادیم که معارف انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های درسی ورود پیدا کنند. قبلا در کتاب های درسی مطالبی آورده شده بود اما اکنون حساب‌شده تر و برنامه‌ریزی شده تر در کتاب ها و برنامه‌های درسی گوناگون گنجانده شده است. ۱۲ عنوان کتاب درسی در فنی و حرفه‌ای و کاردانش، معارف را مورد توجه قرار دادند. همچنین ۱۵ عنوان کتاب در دوره نظری به این معارف می پردازند. تلاش شده تا مطالب با ساختار محتوایی کتاب تناقض و تضادی نداشته باشد.

بلاغ شده است. اگر بخواهیم اهداف را عملیاتی کنیم راهی جز طراحی دوره‌های تحصیلی نداریم.

وی افزود: هدف های دوره، ساختار دوره، عناوین درسی، مختصات معلم آن دوره، فضای آموزشی، ویژگی های زمان به عنوان عنصر تربیت و سایر عناصر در طراحی دوره‌های تحصیلی مورد توجه اند. چندکارگروه دوره ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و کاردانش در حال طراحی دوره هستند و برای آنکه انسجام لازم را داشته باشند یک شورای راهبری امور را هماهنگ کرده و جهت می‌دهد.

ورود معارف انقلاب اسلامی به کتب درسی از مهر سال آینده

وی همچنین از ورود معارف انقلاب اسلامی به کتب درسی از مهر سال آینده خبر داد و گفت: برای مهر ماه یک کار باارزشی را انجام دادیم که معارف انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های درسی ورود پیدا کنند. قبلا در کتاب های درسی مطالبی آورده شده بود اما اکنون حساب‌شده تر و برنامه‌ریزی شده تر در کتاب ها و برنامه‌های درسی گوناگون گنجانده شده است. ۱۲ عنوان کتاب درسی در فنی و حرفه‌ای و کاردانش، معارف را مورد توجه قرار دادند. همچنین ۱۵ عنوان کتاب در دوره نظری به این معارف می پردازند. تلاش شده تا مطالب با ساختار محتوایی کتاب تناقض و تضادی نداشته باشد.

ایسنا