سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد:
کاهش معنادار اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم برای مقابله با کرونا

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صفحه توئیتر خود نوشت:

"مقایسه اقدامات پیشگیرانه مردم ایران در ارتباط با اپیدمی #کروناویروس در فاصله نوبت پنجم و ششم پیمایش ملی کووید۱۹"

کاهش معنادار اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم برای مقابله با کرونا