سقف جدید معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی ابلاغ شد

بر اساس مکاتبه رئیس جمهور با وزیر اقتصاد، بند (ب) مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/20 که به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ شد:

1) به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مودیان مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی آسیب دیده از ویروس کرونا، معافیت مذکور در بند «ه» تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، برای این واحدهای اقتصادی در سال 1396 به دو برابر افزایش می یابد. این معافیت، مانع از رسیدگی معمول مالیاتی، در صورت درخواست شخص مودی نخواهد شد.

2) مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1398 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1396 و سررسید پرداخت مالیات آن تا پانزدهم خرداد ماه سال 1399 برای کلیه مودیان مالیاتی تعیین می گردد. این بند جایگزین جزء اول ابلاغیه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 موضوع مصوبه بند (4) جلسه چهل و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 می شود.

 

تسنیم