علت بی توجهی به سیاست‌های جمعیتی چیست؟

رسول صادقی جمعیت شناس دانشگاه تهران درباره علل بی توجهی به سیاست‌های جمعیتی اظهار کرد: سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدند که یکی از جامع‌ترین و موثق‌ترین سند‌های سیاستی است که رویکرد پویا، سیستمی و چند بعدی به جمعیت دارد.

او در ادامه بیان کرد: با این حال ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در کشور می‌گذرد، اما موفقیت لازم را در حوزه جمعیت نداشته است، زیرا موانع و چالش‌هایی در اجرای این سیاست وجود دارد.

این جمعیت شناس با اشاره به موانعی که بر سر راه اجرای این سیاست‌ها بوده است، گفت: یکی از این موانع این است که برنامه راهبردی و اجرایی منسجمی در این زمینه وجود نداشته است و دلیل دیگر آن عدم تخصیص بودجه است.

صادقی افزود: خیلی از کشور‌هایی که آمار باروری شان کاهش داشته است برای حل این موضوع بودجه‌ای را برای حمایت خانواده و فرزند آوری اختصاص می‌دهند که این امر در کشور ما محقق نشده است.

او دلیل دیگر را آشفتگی نهادی دانست و گفت: ساختار منسجم و یک نهاد متولی برای اجرا و حمایت این موضوع وجود ندارد که همین موضوع سبب شده است که نهاد‌های متعددی به وجود آید که به صورت مجزا خودشان اقداماتی را انجام دهند.

صادقی تصریح کرد: یکی دیگر از موانع و چالش‌ها، عدم حمایت از اجرای پروژه‌های جمعیتی است که متاسفانه از این پروژه‌ها حمایت جدی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان