مزایای کارت اعتباری خرید برای دارندگان سهام عدالت

حسین سلاح ورزی  درباره جزییات اختصاص کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت گفت: اصل صحبتی که در این زمینه وجود دارد این است که بالاخره سهام عدالت مجموعه و پرتفویی از سهام با ارزش و بنیادین است و هدف آزادسازی آنها این بوده که دارندگان این سهام بتوانند از منافع اقتصادی آن در شرایطی که نیاز دارند، استفاده کنند.

وی افزود: از طرف دیگر نیاز اقتصادی دارندگان سهام عدالت نباید منجر به فروش زودهنگام، ارزان یا عجله‌ای این سهام با ارزش شود لذا این بحث مطرح شد که سازوکاری دیده شود تا اعتبار خریدی را در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار دهند، اما جزییات آن هنوز مشخص نشده است.

عضو شورای عالی بورس توضیح داد: اعتبار خرید منافع مختلف و متعددی برای دارندگان سهام عدالت در پی دارد و این افراد در قالب اعتبار خرید خود می‌توانند هر زمانی که نیازی داشته باشند، از آن استفاده و البته بهره و کارمزدی را بپردازند.

نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: البته مزیت سوم اعطای اعتبار خرید به دارندگان سهام عدالت نیز آن است که دارندگان سهام عدالت می‌توانند در شرایط مناسب‌تر و با قیمت بهتر سهام خود را معامله کنند.

سلاح‌ورزی گفت: رییس کل بانک مرکزی نیز نگاه مثبت و حمایتی از اعطای اعتبار خرید به دارندگان سهام عدالت دارد و قرار است نظام بانکی با این نگاه پیگیری این امر را انجام دهد تا اعطای اعتبار خرید به دارندگان سهام عدالت اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه تمرکز بر روی اعتبار خرید قرار دارد و قرار نیست تسهیلات نقدی یا وام به دارندگان سهام عدالت اعطا شود، تصریح کرد: اجرای سیستم اعتبار خرید می‌تواند تحریک تقاضا را نیز به دنبال داشته باشد.

 

 ایبِنا