جزئیات الکترونیکی شدن فرآیند تسویه حساب دانشجویان دانشگاه آزاد

محمدمهدی طهرانچی بخشنامه الکترونیکی شدن فرآیند تسویه حساب، انجام امور فارغ التحصیلی، صدور دانشنامه‌ها و گواهی‌های مرتبط با امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد را به رؤسای استان‌ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای دانشگاهی موظف هستند فرآیندهای اجرایی لازم را مطابق قوانین و مقررات دانشگاه به گونه‌ای طراحی کنند که بدون حضور دانشجو، فرآیند تسویه حساب در اسرع وقت صورت گرفته و پس از بسته شدن پرونده آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، برای لغو معافیت تحصیلی مشمولین خدمت وظیفه عمومی و بررسی نهایی به امور فارغ التحصیلان تحویل شود.

براساس بندهایی از این بخشنامه هر واحد موظف است با توجه به سیاست‌ها و ابلاغیه‌های مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه و سامانه های موجود در واحد، اقدام به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تسویه حساب کرده و در یک فرآیند تعاملی، شرایطی را فراهم کند که بدون حضور دانشجو و گردش هرگونه اطلاعات به صورت فیزیکی، تسویه حساب به دانشجو با بخش‌های مختلف واحد اعم از مالی، خوابگاه ها، کمیته انضباطی، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، گروه آموزشی، دانشکده و امور مشمولین حداکثر در یک هفته کاری صورت گیرد. تمام فرآیندهای مالی مربوط به این برنامه باید از طریق سامانه های پرداخت الکترونیکی تحت شبکه انجام شود.

در این بخشنامه آمده است: سامانه تسویه الکترونیکی به کار گرفته شده، باید با مجوز و نظارت مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه طراحی شود. همچنین واحدهای دانشگاهی موظف هستند، پیش از اتمام تحصیل دانشجویان، همه امکاناتی را که در اختیار دانشجو بوده (مانند تجهیزات آزمایشگاهی، اقلام کارگاهی، کتاب و ... که باید به دانشگاه عودت داده شود، از آنان مطالبه کند.

ویژگی‌های سامانه‌های آموزشی باید به نحوی اصلاح شود که به صورت خودکار و بلافاصله پس از درج آخرین نمره دانشجو، فرآینده تسویه حساب و دانش آموختگی آغاز شود.

سامانه تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشگاه باید امکان انجام هرگونه اقدام اعم از صدور مدرک و اخذ اسناد مورد نیاز و پرداخت های مالی مربوط را به صورت الکترونیکی فراهم کند.

فرآیند تحویل دانشنامه و سایر مدارک مربوط به فارغ التحصیلی باید طوری طراحی شود که مدارک فارغ التحصیلی توسط واحد در هر مقصد مورد تقاضای دانش آموخته، به آنان تحویل شود. با توجه به اینکه ارائه سرویس‌های خاص در این زمینه بنا به شرایط مشخص می‌شود پس از تعیین هزینه های مربوطه، به صورت سالانه به همراه تعرفه صدور مدارک، ابلاغ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان