شرایط ترخیص برنج‌های تأمین ارز شده اعلام شد

«عباس قبادی» با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران، شرایط ترخیص برنج‌های تأمین ارز شده را اعلام کرد. بر اساس این نامه، خروج برنج از گمرکات پس از اظهار و طی تشریفات گمرکی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی به سازمان حمایت، منوط به اعلام رسمی و صدور حواله توزیع از سوی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار است.

متن کامل نامه قبادی به معاون امور گمرکی گمرک ایران به شرح زیر است: «احتراماً با عنایت به لزوم عرضه کلیه برنج‌های وارداتی اعم از انواع برنج هندی، پاکستانی و … تأمین ارز شده با نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) در شبکه‌های تحت نظارت دولت، خواهشمند است با قید فوریت به همه گمرکات اجرایی ابلاغ گردد خروج برنج از گمرکات پس از اظهار و طی تشریفات گمرکی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی به سازمان حمایت، منوط به اعلام رسمی و صدور حواله توزیع توسط دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار کشور است.

همچنین از آنجایی که خروج انواع برنج پاکستانی پیش از این مشمول الزام فوق بوده است، ضروری است دستور فرمائید ضمن برقراری الزام فوق برای انواع برنج وارداتی، فهرست ترخیص انواع برنج هندی، تایلندی، پاکستانی و … از ابتدای فروردین ماه سال ۹۹ تاکنون به تفکیک شرکت، ثبت سفارش، تناژ، ارزش، ترخیصیه و فهرست انبارهای مقصد ظرف روز جاری به این حوزه ارسال شود.»

 ایرنا