۲۷ شهریور زمان رسیدگی به تعلیق جودوی ایران

 

قرار بود دادگاه حکمیت ورزشی برای رسیدگی به شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو در خصوص تعلیق این رشته المپیکی، ۲۰ فروردین ماه در لوزان سوییس برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شد.

بعد از این اتفاق، دادگاه حکمیت ورزش به تازگی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جودو ایران سه تاریخ جدید را برای برگزاری دادگاه پیشنهاد داد تا با هماهنگی ۲ طرف زمان جدید برای رسیدگی به این پرونده مشخص کند.

با تصمیم فدراسیون جودو ایران ۲۷ شهریور ماه به عنوان تاریخ جدید دادگاه حکمیت ورزشی انتخاب شد.

براین اساس، هیات اعزامی ایران در این تاریخ از حقانیت جودو ایران دفاع می‌کند.

 

 ایرنا