پیشنهاد تخصیص65میلیارد تومان برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها

محمد فرید لطیفی معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در باره هجوم ملخ‌ها به بعضی از استان‌های کشور اظهار داشت: هر زمان که بارندگی خوبی در کشور اتفاق می‌افتد شاهد هجوم ملخ‌ها هستیم و سازمان حفظ نباتات کشور در این خصوص متولی است که با پیش بینی‌های لازم جلوی خسارت‌های وارده به بخش‌های مختلف را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد.

وی گفت: امسال نیز مانند سال گذشته بارندگی‌های خوبی در کشور اتفاق افتاده است و با توجه به وجود منابع غذایی مناسب ملخ‌های صحرایی با گستردگی بیشتری به بعضی از نقاط کشور هجوم آورده‌اند.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: تاکنون 20 میلیارد تومان برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها به سازمان حفظ نباتات کشور اختصاص داده شده است و پیشنهاد اختصاص 65 میلیارد تومان دیگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز به دولت برای مبارزه با این موضوع داده‌ایم که طی روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شود.

لطیفی تأکید کرد: متولی مبارزه با هجوم ملخ‌ها، سازمان حفظ نباتات کشور است ولی سازمان مدیریت بحران کشور هم کمک‌هایی که نیاز باشد در این خصوص انجام می‌دهد.

بر اساس اعلام کارشناسان منشأ ملخ‌های صحرایی که به کشور هجوم آورده‌اند عربستان، یمن و سودان است و این ملخ‌ها یک نوع آفت گیاهی محسوب می‌شوند که روزانه قادر به پرواز بین 150 تا 200 کیلومتر هستند و می‌توانند خسارت‌های زیادی به منابع کشاورزی وارد کنند.

فارس