کارگران خواستار اصلاح ساختار شورای‌عالی کار

 بعد از تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری، بیش از پنج هزار نفر با امضای طوماری، خواستار اصلاح ساختار شورایعالی کار، لغو مصوبه مزدی و برقراری مجدد مذاکرات بر پایه سبد معاش توافقی شده‌اند.

در این طومار، امضاکنندگان ضمن اشاره به ساختار ناکارآمد شورایعالی کار، خواستار به رسمیت شناخته شدن حق چانه‌زنی و مشارکت برای کارگران براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار شده‌اند و ضمن اعلام حمایت از نمایندگان کارگری جلسه مزدی، اظهار داشته‌اند که سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای کارگران بی‌معناست.

بسیاری از فعالان مدنی و اجتماعی، فعالان کارگری و بازنشستگان و همچنین معلمان غیررسمی این طومار اعتراضی را امضا کرده‌اند.

 ایلنا