قیمت انواع خودرو هیبریدی در بازار چقدر است؟

براساس مشاهدات میدانی، انوع خودرو هیبریدی در بازار آزاد به شرح زیر است:

قیمت انواع خودرو هیبریدی در بازار چقدر است؟