رشد ۳۳۴ هزار واحدی شاخص بورس در سال ۹۸
در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سال ۹۸ در مدت ۲۳۸روز معاملاتی، تعداد یک هزار و ۱۱۹میلیارد و ۵۵۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۲۶هزار و ۴۱۱میلیارد ریال در ۱۱۳میلیون و ۳۲۹هزار و ۴۹۶دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفت که از نظر حجم، ارزش و نوبت‌های معاملات به ترتیب با ۱۱۵، ۲۱۹ و ۲۳۸ درصد افزایش مواجه شد.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۷۲۳میلیارد و ۳۸۹میلیون سهم به ارزش ۲۴۳۰هزار و ۹۵میلیارد ریال در ۵۱میلیون و ۴۱۱هزار و ۵۰نوبت در بازار اول؛ ۳۶۲میلیارد و ۸۰۷میلیون سهم به ارزش ۲۲۴۳هزار و ۶۲۰میلیارد ریال در ۶۰میلیون و ۷۳۱هزار و ۷۰۵نوبت در بازار دوم؛ ۲۵۲میلیون برگه به ارزش ۱۰۷هزار و ۲۴۲میلیارد ریال در ۳۷هزار و ۱۴۰نوبت در بازار بدهی، ۲۱۸میلیون قرارداد به ارزش ۲۲۱۲میلیارد ریال در ۱۲۹هزار و ۲۸۸نوبت در بازار مشتقه و ۳۲میلیارد و ۸۹۳میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۴۳هزار و ۲۴۳میلیارد ریال در یک میلیون و ۲۰هزار و ۳۱۳نوبت مورد معامله قرار گرفت.
شاخص کل نیز که معاملات سال گذشته بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرد، با ۳۳۴هزار و ۲۴۱واحد رشد، معادل ۱۸۷ درصد افزایش را به ثبت رساند و به ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۱واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۲۲۸هزار و ۸۶۴واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۷۴۲هزار و ۹۳۲واحدی به ترتیب ۱۷۱ و ۲۱۵ درصد افزایش داشتند.
 
ایبنا