دانستنی‌های کارگری؛
آیا سنوات به کارگران غیر رسمی تعلق می‌گیرد؟

میزان سنوات برای یک سال برابر با آخرین حقوق دریافتی فرد است.

اما اگر به هر دلیل حقوق فرد بر اساس قانون کار پرداخت نشده باشد، سنوات بر اساس قانون کار محاسبه و در صورتی که شخص کمتر از یک سال کار کرده باشد نیز به اندازه میزان کارکردش سنوات برای او محاسبه می‌شود.

برای کارکنان ساعتی و پاره وقت سنوات و همچنین عیدی بر اساس میانگین دریافتی آنان در آخرین ۹۰ روز کاری محاسبه می‌شود.

در سال ۱۳۹۲ بخشنامه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعطای سنوات به کارگران غیر رسمی (قرارداد موقت) ابلاغ شد که بر اساس آن نباید کارفرمایان در پرداخت سنوات بین کارگران رسمی و غیر رسمی تفاوت قائل شوند (پیش از این سال، کارگران غیر رسمی مشمول دریافت این مورد نبودند).

پرداخت سنوات از این سال به بعد بر مبنای سابقه کار است و ارتباطی با مدت زمان قرارداد ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان