محرومیت صنعت فرش از بسته حمایتی دولت

عبداله بهرامی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران  بااشاره به اینکه بخش تعاون و هنر صنعت فرش دستباف از بسته حمایتی محروم مانده است گفت: با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا که بطور بسیار محسوسی برکسب و کارها اثر نامطلوب گذاشت و از جمله شاغلین و دست اندر کاران هنر صنعت فرش دستباف شامل قالیبافان روز مزد ، فروشندگان فرش و مواد اولیه ، صادر کنندگان و سایر حرف که به طور مستقیم عملاً بی کار شده و دچار ضرر و زیان فراوان گشته اند. متأسفانه این بار هم این هنر صنعت ملی از بسته های حمایتی های مصوب دولت محروم ماند .

 وی ادامه داد: صنعت فرش که عامل ارتزاق چند میلیون نفر است با بی مهری فراوان از جمله عدم تأمین بودجه بیمه قالی بافان ، عدم اعطای تسهیلات کم بهره و ارزان قیمت ، عدم معافیت مالیاتی ، تعهد و پیمان سپاری ارزی و ... تحریم دولت آمریکا روبرو است و در این بحران شایسته بود دولتمردان نگاه سخاوتمندانه تری به این هنر صنعت داشته باشند، ولی در کمال ناباوری از این حداقل حمایت ها و مساعدت های مصوب هم بی نصیب ماندند .

 بهرامی گفت: جامعه چند میلیون نفر حوزه اشتغال و تولید فرش دستباف از دولت انتظار دارند حداقل در بحران موجود و مشکلات پسا کرونا این بزرگترین صنعت بومی کشور را فراموش نکنند و حمایت های لازمه را در این خصوص بنمایند و در همین راستا تعاونی ها و اتحادیه های تولیدی و توزیعی فرش دستباف کشور نیز بسیار متضرر شدند و متأسفانه هیچ اسمی از تعاون در بسته های حمایتی مصوب دولت وجود ندارد .

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران  افزود: اهمیت و نقش ارزنده این هنر صنعت در اقتصاد ، اشتغال و امنیت اجتماعی کشور متأسفانه بر چشم مسئولان پوشیده است و امیدواریم که با دیدن آمار های شدید کاهش تولید و صادرات فرش دستباف به 10 درصد نسبت به سال 97 تلنگری بخورند و گرنه : " نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان "