دانستنی حقوقی؛
چگونگی پرداخت عیدی کارگرانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند

مطابق با قانون تامین اجتماعی باید هر فردی که مشمول بیمه است عیدی و سنوات پایان سال خود را دریافت کند اماگاهی اوقات ممکن است که کارگران کمتر از میزانی که مشخص شده در هفته کار کنند اما جای سوال است که وضعیت بیمه آن‌ها چگونه است؟

اگر فردی پاره وقت یا نیمه وقت کار کرده باشد باید عیدی را مطابق مدت زمان کارکرد خود دریافت کند.

قانون کار می‌گوید که کارگر باید هفته‌ای ۴۴ ساعت در کارگاه فعالیت کند.

اگر فردی به صورت ساعتی استخدام شده باشد، به طور مثال در ماه ۳۰ ساعت کار کرده باشد، تمام این مدت در طول سال باید محاسبه شود و تقسیم بر تعداد ساعت شود و مدت زمانی که کار کرده است عیدی دریافت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان