اختلاف‌های اندک اما جدی در اصلاح اساس‌نامه فدراسیون فوتبال

انتخابات فدراسیون فوتبال با کش و قوس های فراوان برگزار نشد تا زور فیفا به فدراسیون فوتبال بچربد و بساط انتخابات زودهنگام برچیده شود. با این اتفاق، هیات رئیسه فدراسیون در جلسه اخیر خود مصوبه‌ای را برای کمیته حقوقی و تدوین مقررات ارسال کرد که اصلاح اساس‌نامه را در اسرع وقت پیگیری کنند.

در اطلاعیه فدراسیون درباره اصلاح اساس‌نامه آمده بود که از تابستان پاییز سال جاری روند اصلاح اساس‌نامه با حضور نمایندگان فیفا و AFC پیگیری و در نهایت با تصمیم مهدی تاج و سایر اعضای هیات رئیسه به علت آنچه "اختلاف در حضور وزیر ورزش و معاون قهرمانی وزارت ورزش" در مجمع فدراسیون یاد شده بود، متوقف شد.

حالا کمیته حقوقی تدوین مقررات که بخشی از این اساس‌نامه را در ماه‌های اخیر انجام داده، مسئولیت رفع موارد مورد نظر فیفا را دارد که هر چند زیاد نیستند اما اختلاف‌ها جدی است. با توجه به موارد درخواستی فیفا، به نظر فدراسیون کار راحتی برای رفع این ایرادها ندارد.

باید دولت و فیفا در این ماجرا انعطاف داشته باشند چرا که هرگونه اتلاف وقت با توجه به وضعیت کنونی فدراسیون فوتبال که توسط سرپرست اداره می‌شود، موجب آسیب دیدن تیم‌های ملی و باشگاهی در داخل و خارج از ایران می‌شود.

 ایسنا