تعیین دستمزد کارگران در دقیقه 90

یک مقام مسئول کارگری گفت: وقتی کارگران در معرض آلودگی ویروس کرونا قرار دارند و با تمام توان سر کار خود حاضر می شوند، حداقل انتظارشان این است که استرس دستمزد سال آینده را به آنها تحمیل نکنیم و وظیفه شورای عالی کار است که این دغدغه را کاهش دهد.
هادی ابوی، با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات تعیین دستمزد ۱۳۹۹ کارگران، اظهار کرد: همانطور که از طریق ویدئو کنفرانس طرح‌های ملی و پروژه‌های تعاونی را افتتاح کردیم، می‌توانستیم طی دو هفته اخیر که جلسات بررسی و تعیین دستمزد کارگران را در شورای عالی کار تعطیل کردیم از طریق ویدئو کنفرانس مذاکرات مزد را دنبال کنیم و نهایتا صورتجلسه در زمان دیگری به امضا می رسید اما متاسفانه کرونا به بهانه خوبی برای لغو جلسات دستمزد تبدیل شده است.
موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به دقیقه ۹۰
وی افزود: متاسفانه سالهای سال است که تعیین دستمزد کارگران به دقیقه ۹۰ و جلسات فشرده آخر سال کشیده می شود؛ در حالی که جامعه کارگری در شرایط سخت و تحریم‌ها و بحران‌ها در کنار دولت و در صف مقدم تولید و جهاد اقتصادی بوده‌اند.
این مقام مسئول کارگری احتمال موکول شدن نشست تعیین دستمزد به سال بعد را بعید دانست و گفت: اگر این اتفاق بیفتد بدعت جدیدی است که قطعا در تقویم کاری سال آینده آثار و پیامدهای زیانباری به دنبال خواهد داشت.
استرس دستمزد را به کارگران تحمیل نکنیم!
ابوی با اشاره به عدم تعطیلی برخی از بنگاهها در شرایط حاضر گفت: وقتی کارگران در معرض آلودگی و ویروس کرونا هستند و با تمام توان سرکار خود حاضر شده‌اند حداقل انتظارشان این است که استرس دستمزد سال آینده را نداشته باشند و وظیفه ما است که این دغدغه را کاهش دهیم.
اعلام آمادگی نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه مزد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده و حاضرند حتی در شرایط بهداشتی و کاملا استریل با رعایت نکات بهداشتی مذاکره کنند و امیدواریم در هفته آینده حداقل یک جلسه برای بررسی دستمزد سال  ۱۳۹۹ برگزار شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که به پایان سال تنها یک هفته باقی مانده، رقم دستمزد سال آینده کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تاکنون دو جلسه رسمی دستمزد لغو شده و کارفرمایان و وزارت کار دلیل لغو این جلسات را شیوع کرونا ویروس عنوان کرده‌اند.
لغو جلسات تعیین دستمزد ۱۳۹۹ در حالی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.

ایسنا