جاده کرج - چالوس بازگشایی شد

گودرز محمودی  پیش از ظهر جمعه  گفت: مسافرانی که قصد عبور از این جاده را دارند با احتیاط حرکت کنند و از توقف در مکان های خطر ساز خودداری کنند.

وی افزود: همچنین رانندگان از سفرهای غیر ضروری در محورهای کوهستانی استان البرز پرهیز کنید.

جاده گردشگری  کرج - چالوس به مسافت ۱۶۰ کیلومتر نیمی از آن در استان البرز و مابقی آن در استان مازندران است .

هفته جاری چند فقره سقوط سنگ و بهمن در این جاده رخ داد که به کسی آسیب وارد نشد.

 ایرنا