نقدشونده‌ترین صنایع بورس کدامند؟

 نگاهی به گروه‌های بازار سرمایه در یک ماه و نیم گذشته از نظر مجموع ارزش بازار و نسبت گردش نقدینگی سالانه به شرح زیر است:

. گروه استخراج سایر معادن با میانگین ارزش بازار ۵۲۳۲ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۴۷۷ درصدی،

. گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی با میانگین ارزش بازار ۵۱۰۱۷ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۴۲۲ درصدی،

. گروه اطلاعات و ارتباطات با میانگین ارزش بازار ۳۹۸۳۴ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۳۴۸ درصدی،

. گروه استخراج زغالسنگ با میانگین ارزش بازار ۳۸۵۷ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۳۲۹ درصدی،

. گروه استخراج نفت و گاز با میانگین ارزش بازار ۳۷۴۲۸ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۲۲۱ درصدی،

. گروه کاشی و سرامیک با میانگین ارزش بازار ۳۶۵۰۳ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۲۱۰ درصدی،

. گروه محصولات کاغذی با میانگین ارزش بازار ۱۶۴۹۰ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۲۰۳ درصدی،

. گروه انبوه‌سازی با میانگین ارزش بازار ۱۰۵۱۰۶ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۲۰۲ درصدی،

. گروه ساخت محصولات فلزی با میانگین ارزش بازار ۷۵۵۶۳ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۷۸ درصدی،

. گروه خودرو و ساخت قطعات با میانگین ارزش بازار ۵۹۰۰۵۹ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۷۶ درصدی،

. گروه کانی غیرفلزی با میانگین ارزش بازار ۱۰۵۷۴۷ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۷۰ درصدی،

. گروه قندو شکر با میانگین ارزش بازار ۸۲۰۶۲ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۵۵ درصدی،

. گروه محصولات غذایی با میانگین ارزش بازار ۲۴۸۹۳۵ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۳۸ درصدی،

. گروه لاستیک و پلاستیک با میانگین ارزش بازار ۶۲۶۷۰ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۲۹ درصدی،

. گروه زراعت و خدمات وابسته با میانگین ارزش بازار ۴۱۵۳۵ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۲۷ درصدی،

. گروه بیمه با میانگین ارزش بازار ۱۰۸۳۸۰ میلیارد ریال و نسبت گردش نقدینگی سالانه ۱۲۰ درصدی،

 ایبِنا