عضو اتاق بازرگانی تهران:
صنعت پتروشیمی یکی از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی است

به گزارش ایران اکونومیست -مهدی معصومی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار نیپنا ، با اشاره به این که پتروشیمی در اقتصاد ایران به دلیل جایگاه خاص، در صادرات و ارزآوری از موقعیت ویژه‌ایی برخوردار است، گفت: امروز پتروشیمی به عنوان صنعتی ارزشمند و پویا به محور صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده است و حمایت از این صنعت به دلیل ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بالا، باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: پتروشیمی فرصت مناسبی پیش روی اقتصاد کشور گشوده است که باید از آن به بهترین نحو استفاده شود، زیرا ظرفیت تولید محصولات آن بسیار وسیع بوده و خوشبختانه راه توسعه آن نیز هموار است.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان این که صنعت پتروشیمی، صنعتی مولد برای کشور است و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی شناخته می‌شود گفت: با همدلی و همکاری باید به سوی توسعه این صنعت گام برداریم.

معصومی اصفهانی ادامه داد: حمایت از شرکت‌های پتروشیمی در دوران تحریم، به صادرات بیشتر منتهی می‌شود، در صورتی که با برنامه ریزی‌های منسجم صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را با هدف توسعه متوازن توسعه دهیم، صادرات محصولات پایه پتروشیمی افزایش و خام فروشی با روند کاهشی مواجه می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: نقش صنعت پتروشیمی در رونق تولید حائز اهمیت است، این صنعت طی چند سال اخیر موفقیت‌های بزرگی کسب کرده و بسیاری از تجهیزات آن در داخل تهیه می‌شود که این امر نشان می‌دهد تحریم برای این صنعت بی‌تاثیر است.