در تعریف بانکداری چک‌های عادی به مجموع چک‌های وصولی و برگشتی بین‌بانکی براساس سامانه «چکاوک» اطلاق می‌شود. براساس آمار منتشر شده در دی ماه ۹۸، ۴/ ۸ میلیون فقره چک به ارزشی در حدود ۵/ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸/ ۴ درصد و ۴/ ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد چک‌های مبادله‌ای در آذرماه به نسبت آبان رشد ۶/ ۵ درصدی داشته است که در دی ماه با کاهش ۲/ ۱ واحد درصدی همراه بوده است. از نظر رقمی نیز چک‌های مبادله‌ای در دی ماه به نسبت آذرماه ۲/ ۵ واحد درصد کاهش داشته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری، بیش از نیمی از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۷/ ۳۲ درصد، ۳/ ۱۰ درصد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. همچنین ۱/ ۶۴ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند.

۷/ ۷ میلیون چک وصولی در دی ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد چک‌های وصولی در دی ماه ۷/ ۷ میلیون فقره چک با ارزش بیش از ۳/ ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه از نظر تعداد ۹/ ۴ درصد رشد و از نظر مبلغ ۹/ ۱۲ درصد افزایش داشته است. آمارها حاکی از این است که از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور، به ترتیب ۸/ ۹۱ درصد و ۹/ ۸۹ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آذرماه ۹۸ به ترتیب ۷/ ۹۱ درصد و ۵/ ۸۹ درصد و در دی ماه ۹۷ به ترتیب ۴/ ۸۹ درصد و ۱/ ۸۸ درصد بوده است.

در دی ماه سال جاری، در استان تهران حدود ۶/ ۲ میلیون فقره چک به ارزش ۷/ ۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۶/ ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۲/ ۹۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به گیلان، یزد و البرز اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و کردستان و لرستان پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در دی ماه سال جاری، در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به ایلام، البرز و گیلان اختصاص یافته است و استان‌های کرمانشاه، کرمان و خراسان جنوبی کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد ۹/ ۳ درصدی چک‌های برگشتی

در دی ماه ۹۸، در کل کشور حدود ۶۹۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲/ ۱۱هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹/ ۳ درصد و ۷/ ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، این در حالی است که در آذرماه به نسبت آبان ماه تعداد چک‌های برگشتی منفی ۷/ ۲ درصد گزارش شده بود. به این ترتیب، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در دی ماه به ترتیب ۲/ ۸ درصد و ۱/ ۱۰ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه به ترتیب معادل ۳/ ۸ درصد و ۵/ ۱۰ درصد و در دی ماه سال گذشته به ترتیب برابر ۶/ ۱۰ درصد و ۹/ ۱۱ درصد بوده است. به این ترتیب نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد کمترین مقدار تاریخی خود یعنی ۲/ ۸ درصد و از نظر مقداری نیز از اردیبهشت ماه سال جاری کمترین مقدار را داشته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری در استان تهران ۲۰۵ هزار چک به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۴/ ۷ درصد و از نظر ارزش ۸/ ۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و کردستان و لرستان اختصاص یافته است و استان‌های گیلان، یزد و البرز پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله‌شده در میان استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در دی ماه سال جاری در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به کرمانشاه، کرمان و خراسان جنوبی اختصاص یافته است و استان ایلام، البرز و گیلان کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری در کل کشور حدود ۶۶۶ هزار فقره چک به ارزش ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۱/ ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۱/ ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی در استان، به ترتیب به کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی اختصاص یافته است و استان‌های البرز، کرمانشاه، گیلان و بوشهر کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی را به خود اختصاص داده‌اند.

در دی ماه سال جاری، در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان، به ترتیب به خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کرمانشاه اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و البرز کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

دنیای اقتصاد