پروازهای فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام می‌شود

 به دلیل برودت هوا امروز سه شنبه -22 بهمن ماه – پروازهای فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام می‌شود.

همزمان با آغاز بارش برف، عملیات برف روبی و اوره پاشی در کلیه معابر دسترسی، سطوح پروازی و اپرون مهرآباد توسط تیم های عملیات زمستانی این مجموعه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

با توجه به برودت هوا ویخ زدگی سطوح پروازی کلیه پروازهای صبحگاهی در مهرآباد با تاخیر و در هلدینگ  پرواز هستند.

مسافران محترم می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۹۹ یا ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۱۹ یا ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۲۴ و مراجعه به سایت www.mahrabadairport.ir آخرین وضعیت پرواز خود را کنترل کنند.

 ایلنا