دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو
قطعه سازان پاي توليد خودرو سازان ايستاده اند

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ايكوپرس- مازيار بيگلو شب گذشته در گردهمايي جهادگران عرصه توليد و خودكفايي در ساپكو گفت: امروز مي توانيم بگوييم اثر تحريم ها را به كم ترين حد خود رسانده ايم،‌ تحريم ها بركتي دارد كه همه استفاده كرديم.
وي با اشاره به پروپاگانداي رسانه هاي معاند درباره توانمندي صنعت خودرو كشور گفت:‌ ما به اين واكنش ها عادت كرده‌ايم و توجهي به آن نمي كنيم. در روزهاي سخت تحريم دست به دست خودروسازان داده و كارمان را انجام مي دهيم.

بيگلو ادامه داد: بابت اصلاح قيمت ها قدردان مديرعامل ايران خودرو هستيم، ‌قيمت 93 درصد قطعات اصلاح شده است و باقي آن هم با درخواست توليدكنندگان اصلاح خواهد شد. عدالت در پرداخت ها نيز رضايت قطعه سازان را به دنبال داشته است،‌ هرچند تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد اما اقدامات موثر و بزرگي انجام شده است.
دبير انجمن قطعه سازان با بيان اين كه جامعه ظرفيت افزايش قيمت خودرو را ندارد گفت: قيمت مواد اوليه عقلاني نيست و بايد دراين زمينه ( قيمت مواد اوليه )‌ بازنگري شود.