توقف طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق

بهرام شهریاری نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه به رحمانی فضلی وزیر کشور از توقف و اجرایی نشدن گام های دوم و سوم «طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق» با وجود اجرای موفق گام اول آن در آبان ماه، انتقاد کرد. وی از وزیر کشور خواست تا با برندهای پوشاکی که قاچاق بودن آنها محرز است، بدون هرگونه ملاحظه برخورد صورت گیرد.

چرا طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق متوقف شد؟

 

چرا طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق متوقف شد؟

 تسنیم