روش نادرست اخذ مالیات از داروخانه‌ها

رهبر مژده ای آذر، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران ضمن اعتراض به وضعیت مالیات ستانی از داروخانه‌های سراسر کشور اظهار داشت: داروخانه‌ها از جوانب مختلف تحت فشار هستند و این موضوعی است که داروسازان با گوشت و پوست خود، آن را درک می‌کنند.

به گفته مژده‌ای آذر، فشار مالیاتی شدیدی بر دوش داروخانه‌ها تحمیل شده و متاسفانه یکی از دستگاه‌هایی که نسبت به داروخانه‌های سراسر کشور، بی مهری روا می‌دارد، سازمان امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: قطعا دولتمردان کشور بهتر از هر فردی دیگری اطلاع دارند که بنگاه‌های کوچک نظیر داروخانه‌ها، با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و تمرکز بیش از اندازه دولت بر مالیات ستانی از داروخانه‌ها نتیجه ای جز ایجاد گرفتاری بیشتر برای داروسازان، کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت و تعدیل نیروی انسانی به دنبال نخواهد داشت و این مسئله در حوزه دارو می تواند عواقب بدخیمی به دنبال داشته باشد.

به گفته مژده ای آذر، تجربه جهانی نشان داده که مالیات ستانی به هر نحو و به هر طریق و به هر قیمتی از کسبه خرده پا، آن هم بدون ارائه مستندات و بدون در نظر گرفتن واقعیت های کسب و کار طرف مربوطه، نه عادلانه است و نه با منطق اقتصاد سلامت سازگار است.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: فشار بیش از حد بر اقتصاد داروخانه‌ها، منجر به انحراف اقتصادی داروخانه‌ها شده و این موضوع، احتمال تخلف را افزایش می‌دهد و این با ماهیت فعالیت هایی که مستقیما با سلامت جامعه سروکار دارد، معارض است.

وی تصریح کرد: اگر دولت دنبال آن است که هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات ها تامین کند، بهتر است به جای فشار بر کسب و کارهای کوچکی همچون داروخانه‌ها، به سراغ بنگاه‌های فاقد شناسنامه برود که اصالت فعالیت هایشان بر فرار مالیاتی استوار است.

مژده‌ای آذر اضافه کرد: جامعه داروسازی کشور به ویژه داروسازان داروخانه دار نسبت به پرداخت مالیات حقه دولت، هیچگونه اعتراضی نداشته بلکه آماده پرداخت احیانا کم و کسری‌هایی هم که حتی اگر اشتباه شده، هم هستند ولی توانایی پرداخت مالیات های نجومی مورد ادعای برخی ممیزین مالیاتی را نداشته و در شرایط تعطیلی کسب و کار خود هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان مالیاتی، با در پیش گرفتن رویه فعلی، بدون توجه به واقعیت های کسب و کار، خواسته یا ناخواسته به تعطیل شدن بنگاه های کوچک نظیر داروخانه ها دامن می زند. این کار نه تنها موجب افزایش بی کاری و کاهش سطح اشتغال می شود، بلکه در چرخه توزیع دارویی کشور و سطح دسترسی مردم به دارو و خدمات دارویی نیز اثر منفی خواهد گذاشت

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان تاکید کرد: مالیات ستانی نباید همراه با ایجاد نارضایتی در میان مردم و علی الخصوص کسب و کارهای کوچک باشد. اهمیت این موضوع در حوزه عرضه کالاهای سلامت، به ویژه دارو و خدمات دارویی، باید مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته باشد.

فارس