انتصاب «دبیر ستاد سیاست گذاری جمعیت» معاونت سیما

سید مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در حکمی محمدمهدی قاسمی را به سمت «دبیر ستاد سیاست گذاری جمعیت» این معاونت سیما منصوب کرد.

در این حکم با تاکید بر ظرفیت گسترده رسانه ملی در پیشبرد و تحقق سیاست های جمعیتی بر اساس منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، آمده است: شایسته است این ستاد با بهره گیری از تمامی ظرفیت های رسانه ملی، ضمن تشکیل دبیرخانه منسجم و کارآمد، ارتباط و هماهنگی بیشتری با واحدهای ذیربط درون و بیرون سازمانی داشته باشد.

همچنین برنامه ریزی و تدوین راهبردهای رسانه ای متناسب جمعیتی حول محورهای منویات مقام معظم رهبری، هماهنگی و سازماندهی شبکه ها و مراکز برنامه ساز سیما و نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده جمعیتی، از دیگر مواردی است که در این حکم به آن تاکید و اشاره شده است.

فارس