مسافران ٣ ساعت قبل از پرواز در ترمینال‌های فرودگاه حضور یابند

به گزارش عصر شنبه پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  با توجه به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی، امکان لغزنده بودن مسیرها و بروز ترافیک در آن‌ها وجود خواهد داشت، از کلیه مسافران درخواست می شود برنامه خود را بگونه ای تنظیم کنند تا ٣ ساعت قبل از پرواز در ترمینال های فرودگاه امام (ره) حضور داشته باشند.

مرکز اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با شماره تماس ٠٩٦٣٣٠ و سایت شهر فرودگاهی به نشانی www.ikac.ir برای پیگیری آخرین وضعیت پروازها در خدمت مسافران محترم هستند.

کلیه بخش های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز برای انجام پروازها در زمان بارش های جوی و با در نظر گرفتن موارد ایمنی، در آمادگی کامل هستند.

 ایرنا