رشد منفی آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در حالی به رقم ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب بالغ شده که اظرفیت کل مخازن سد هاپنجاه میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است.

کل آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری( مهرماه ۹۸ تا شهریور۹۹) تا ۲۱ دی ماه ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب گزارش شده است و این درحالی است که در سال آبی پارسال در همین بازه زمانی ۱۲ میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب حجم ورودی بوده که از رشد منفی ورودی برخودار شده است.

میزان آب خروجی سدها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ دی ماه هم یازده میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب گزارش شده که میزان خروجی نسبت به سال‌آبی پارسال که هفت میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب بود از رشد ۵۹ درصدی برخودار شده تا بتواند سیلاب های احتمالی را پوشش دهند.

میزان بارش های کشور هم تا ۲۷ دی ماه به ۱۲۹ میلیمتر رسیده و پیش بینی های سازمان هواشناسی از تداوم بارش ها در کشور خبر می‌دهد.