رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد؛
بدهی ۵۰۰ میلیاردی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی به منظور دریافت مطالبات دانشگاه برگزار شد.

در این نشست بعد از بررسی مسائل و بحث و تبادل نظر، مقرر گردید ظرف ۱۰ روز آینده بخش اصلی مطالبات به صورت اوراق و نیز به صورت نقدی به دانشگاه ها پرداخت شود.

جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: امیدواریم بتوانیم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات از بیمه ها را هر چه سریع تر در یافت نماییم.

وی اظهار داشت: با دریافت ۶۰ درصد مطالبات ماهیانه از سازمان تأمین اجتماعی پرداخت های پزشکان و همکاران به روز خواهد شد.

مهر