عضو شورای عالی بورس:
بازار سرمایه ارزش سرمایه‌ای مردم را حفظ کرد

اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم آشناسازی مردم با ابزارهای مالی در بازار سرمایه اظهار داشت: تنگناهای بودجه‌ای باعث شده پروژه‌های بودجه‌محور متوقف شوند و در سال 97 و 98 هم به دلیل کسری بودجه با نرخ منفی رشد اقتصادی مواجه بودیم.

وی افزود: از سوی دیگر رشد نقدینگی لجام‌گسیخته است و در شرایطی که تورم تک‌رقمی داشتیم، رشد نقدینگی ادامه داشت و امسال هم رشد 27 درصدی نقدینگی پیش‌بینی می‌شود.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه در تمام این شرایط بازار سرمایه روند رو به رشدی را داشت، ادامه داد: هرچند ریسک‌ها و نگرانی‌هایی هم در میان بود اما بازار سرمایه توانست ارزش سرمایه‌ای مردم را حفظ کند.

اسلامی با اشاره به لزوم گسترش آموزش اقشار مختلف برای آشنایی با بازار سرمایه تاکید کرد: آموزش‌های گسترده‌ای باید ارائه شود و توسعه ابزارهای مالی راهکاری است که می‌تواند به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس کمک کند.

وی افزود: در دهه‌های گذشته همواره شاهد تبلیغات گسترده سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی بودیم و بانک‌ها که اغلب آنها دولتی هستند با بودجه دولت توانستند تبلیغات گسترده‌ای برای جذب سرمایه داشته باشند اما در این مدت تمام سرمایه‌های جذب شده در بورس به دلیل رشد این بازار بوده و تبلیغات برای معرفی انواع ابزارهای مالی در این بازار بسیار محدود بوده است.

وی با تاکید بر گسترش نرم‌افزارهای مالی در بازار سرمایه گفت: در حالی که در بازار سرمایه با استفاده از تکنولوژ‌ی‌های جدید می‌توان کمتر از 0.2 دلار مدیریت ثروت انجام داد، این امکان در سایر بازارها وجود ندارد.

 ایلنا