توافقنامه همکاری مشترک فنی و سرمایه‌گذاری پتروشیمی شازند و تبریز

 توافقنامه همکاری مشترک فنی و سرمایه‌گذاری پتروشیمی شازند و تبریز امضا شد.

این توافقنامه منجر به سرمایه‌گذاری مشترک جهت توسعه زنجیره ارزش برش C6 و تنوع بخشی تولید محصولات در پتروشیمی‌های شازند و تبریز شامل احداث واحد استحصال بنزن، احداث کوره نفتاری سنگین، افزایش ظرفیت واحد اتیل بنزن و منومر استایرن، افزایش ظرفیت واحد پلی استایرن و سایر محصولات پلیمری زنجیره استایرن خواهد شد و همچنین از خام فروشی جلوگیری خواهد کرد. اجرای عملیاتی این تفاهم‌نامه منجر به افزایش سودآوری هر دو شرکت جمعا به میزان 50 میلیون دلار در سال و خودکفایی داخلی در زنجیره محصولات استایرن خواهد شد.

در مراسم امضای توافقنامه همکاری‌های مشترک فنی و سرمایه‌گذاری پتروشیمی شازند و تبریز ابراهیم ولدخانی گفت: ما یک محصول به نام PGH داریم که برشی از آن را پتروشیمی تبریز از ما دریافت کرده و تبدیل به محصول نهایی و باارزش می‌کند. یعنی یک محصول 500 دلاری به ارزش 1200 دلار می‌رسد.

وی ا فزود: ما تلاش کردیم تکنولوژی تولید محصول نهایی حاصل از PGH را از خارج از کشور وارد کنیم اما در اختیار ما قرار ندادند. اکنون با سرمایه‌گذاری مشترک بین پتروشیمی شازند و تبریز این تکنولوژی را داریم و محصول را به یک محصول نهایی باارزش افزوده تبدیل می‌کنیم.

مدیرعامل پتروشیمی شازند خاطرنشان کرد: قبلا کشور امارات PGH را از ما می‌گرفتند و تبدیل به بنزین یورو 4 کرده و به ما و عراق می‌فروختند اما اکنون این تکنولوژی در اختیار کشور خودمان است.

وی یادآور شد: با تکمیل این زنجیره ارزش نمود آ‌ن در پرتفوی بورس تا دو سال آینده مشخص خواهد شد. ولدخانی گفت: اگر قارار بود این محصول را از خارج از کشور وارد کنیم دو تا سه برابر رقم کنونی بود اما در حال حاضر با 40 میلیون دلار تولید داخلی شده است.

در ادامه درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز نیز گفت: پتروشیمی‌های اراک و تبریز نسل دوم پتروشیمی هستند که از ابتدا همراه توسعه و دانش به تولید محصول ادامه داده‌اند و همیشه موفق بوده‌اند. این دو پتروشیمی مشابهت‌های زیادی به لحاظ تولید دارند.

وی افزود: پیرو تفاهمنامه امروز بسترهای لازم برای توسعه دو شرکت در تولید بنزن تا استایرن و پلی استایرن ایجاد می‌شود خوارک این محصولات در پتروشیمی شازند و دانش فنی در پتروشیمی تبریز وجود دارد که با مشارکت همدیگر چرخه پتروشیمی حرکت ارزشمندی خواهد داشت.

درفشی خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه به سمت دانش بومی حرکت می‌کند و در راستای نه گفتن به تحریم‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت و تداوم تولید در جنگ اقتصادی است.

 

 ایلنا