مدیر کل پست استان تهران:
ارزیابی مستمر كیفیت خدمات در ماههای پایانی سال افزایش می یابد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، مقصودی دلیل کسب بهبود وضعیت کیفی در این دو منطقه را تشریح کرد و گفت: ماهانه جلسه ای با عنوان شورای کیفی استان برگزار می شود که در این جلسه ضمن اشتراک تجارب، رتبه ای برای هر منطقه براساس مدل، تعیین می شود. معاون پستی هر منطقه ملزم به بکارگیری تمامی ظرفیت ها، رصد سنجه ها و پیگیری مجدانه و پیشبرد کارها براساس پیش بینی صورت گرفته، خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که ارتقا کیفیت چه تاثیری بر بهبود عملکرد شاخص های کمی اعم از درآمد و هزینه دارد، اظهار داشت: رعایت شاخص های کیفی و توجه به جلب رضایت مشتریان، منجر به عقد قراردادهای جدید و نگهداشت قراردادهای موجود و در نتیجه افزایش درآمد و حفظ یا جذب مشتری بیشتر خواهد شد.

او همکاری پست استان تهران با بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای استارت آپی را مورد تاکید قرار داد و افزود: پست استان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و سایر ملاحظات سیاسی حاکم، با بهره مندی از تمامی ظرفیت های عملیاتی، نهایت همسویی با برنامه راهبردی شرکت ملی پست در گسترش زمینه همکاری با بخش خصوصی را دارد.

مقصودی موقعیت ویژه استان تهران به لحاظ نزدیکی به مراکز تولیدی و صنعتی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد کمی و کیفی پست استان را تشریح کرد و گفت: این ویژگی از منظر کسب و کار، برای تهران یک فرصت مغتنم است و در فضای رقابتی موجود و سرمایه گذاری ویژه بخش خصوصی در این شهر، هرگونه موفقیت در جذب بازار مستلزم نگاه هوشمندانه به مولفه های تصمیم گیر از سوی مشتریان دارد. علاوه بر این، حضور رقبا نیز فرصت مناسبی برای تلاش در جهت ارتقا کیفیت خدمات فراهم کرده است.

وی یکی از مهمترین برنامه های پست استان تهران را تسری فرهنگ سازمانی پویا و چابک در بین تمامی مناطق پستی این استان عنوان کرد.

او در خصوص قرارداد جدیدی که بین شرکت ملی پست و شهرداری تهران درباره مدیریت شرکت های حمل و نقل کالا و بسته منعقد شده است نیز اظهار داشت: با اجرای موفق این طرح در کوتاه مدت، شاهد ساختارمند شدن و ساماندهی شرکت های حمل و نقل و بهبود فضای کسب و کار در مجموعه شرکت ملی پست خواهیم بود.

مقصودی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و افزایش حجم مراجعات مردم به واحدهای پستی گفت: در راستای تکریم مشتریان و بر اساس اجرای طرح ویژه نوروزی، ساعت کار دفاتر پستی منتخب در اسفند ماه در سطح تهران افزایش می یابد و انوع سرویس­های پستی را به مشتریان ارایه می دهند .به منظور نظارت های لازم نیز، تیم های ویژه کنترلی تشکیل می شود و بازدیدهای مستمر، طبق برنامه از پیش تعیین شده با هدف بررسی وضعیت کیفی ارایه خدمات، انجام خواهد شد.