ایران تا ۱۰۰ سال آینده نفت و گاز دارد

ایران تا ۱۰۰ سال آینده نفت و گاز دارد

سید صالح هندی مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران در دامغان گفت: یک ماه پیش میدان گازی در منطقه فارس و دومین مخزن بزرگ نفتی در تاریخ صنعت نفت در خوزستان کشف و مطالعات آن انجام شد و تحقیقات نشان می‌دهد محل میدان نفتی دیگری مشابه همین میدان نفتی (نام آوران) تا پایان سال در منطقه خوزستان شناسایی می‌شود.

او افزود: حوزه نفت خیز کشور به ۱۲ طرح اجرایی تقسیم شده است که احتمال کشف نفت و گاز در آنجا وجود دارد.

به گفته مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران ، از این تعداد، پنج طرح در اولویت اجرا و هفت طرح در حال مطالعه است.

هندی با بیان اینکه ایران تا ۱۰۰ سال آینده نفت و گاز دارد افزود: سالانه ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اکتشافات حفر چاه‌ها در دریا و خشکی و لرزه نگاری ژئوفیزیکی اکتشافات اختصاص می‌یابد و هزینه می‌شود.

مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران برای امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه دامغان به این شهر سفر کرده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان