شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور + جدول

نرخ تورم سالانه آذرماه ٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٠ درصد رسید که نسبت به همین رقم در ماه قبل، ١.١ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور برحسب بخش‌های اصلی در آذرماه نشان می‌دهد سبزیجات و حبوبات با 32.3 درصد و پس از آن حمل و نقل با 14.7 درصد بیشترین افزایش نرخ تورم را داشته‌اند.
همچنین بیشترین کاهش تغییرات شاخص تورم مربوط به گوشت قرمز و سفید با منفی 2.5 درصد و آب، برق، سوخت با منفی 1.3 درصد ثبت شده است. 
 
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور + جدول
تورم نقطه به نقطه همه شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی و خدمات در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 6 تا 51 درصدی برخوردار بوده است. 
بیشترین افزایش تورم نقطه به نقطه آذرماه مربوط به حمل و نقل با 50.2 درصد وکمترین میزان افزایش نرخ تورم برای دخانیات با 6 درصد به ثبت رسیده است.

فارس